Iepuras Bucataras vine cu daruri

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

„Iepuras Bucataras vine cu daruri”

08.04.2019 – 06.05.2019

Organizatorul 

Organizatorul campaniei promotionale Iepuras Bucataras vine cu daruri este S.C. NYS EXPERIENCE S.RL ., cu sediul in Bucuresti, Str. Ocna Sibiu, nr. 46-48, et. 3, cam. 1, incap. 8, sector 1. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul in orice moment. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu permite inscrierea in concurs a unor useri care au fost descalificati din diverse motive in concursurile anterioare organizate pesite-ul www.bucataras.ro.


Locul de desfasurare al campaniei

Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul site-ului culinar www.bucataras.ro

Reguli generale de participare in concurs

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL PROMOTIEI SI PERIOADA DE DESFASURARE


1.1.          Durata campaniei: Siteul www.bucataras.ro va gazdui in perioada 08.04.2019 – 06.05.2019

1.2.        Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, de a opri Campania Promotionala in orice moment al acesteia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe siteul www.bucataras.ro 


SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1.          Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

2.2.          Perioada de desfasurare a Campaniei este 08.04.2019 ora 17:00:00 – 30.04.2019 ora 23:59:59. Dupa data incheierii Campaniei, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

2.3.          Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si este accesibila oricarei persoane fizice membra a comunitatii www.bucataras.ro, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumite in continuare „Participanti”). Acceptarea se face prin intrarea in activitatea/jocul de gasire a oualor de Pasti.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

3.1.          Nu sunt eligibili a fi premiati angajatii S.C. NYS EXPERIENCE S.R.L. si nici membrii familiilor acestora.

3.2.          Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa fie membri ai comunitatii www.bucataras.ro;

- premiile se vor livra doar pe teritoriul Romaniei;

- sa fie un “posesor legal” al unei adrese de e-mail in perioada promotiei. “Posesor legal” este numita orice persoana careia i s-a dat in folosinta o adresa de e-mail de catre un distribuitor de servicii de Internet sau alta organizatie (firma, institutie etc.) care are dreptul sa creeze si sa desemneze domenii asociate cu adresele de e-mail.

- sa detina cont pe www.bucataras.ro. In cazul in care participantul nu are creat cont pe bucataras.ro isi poate crea unul in mod gratuit accesand http://www.bucataras.ro/register/

- sa intre pe www.bucataras.ro si sa acceseze campania promotionala „Iepuras Bucataras vine cu daruri” prin bannerele dedicate, prezent in paginile siteului

- sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campania „Iepuras Bucataras vine cu daruri”

- sa urmeze toti pasii indicati in articolul ce anunta Campania „Iepuras Bucataras vine cu daruri”

 

3.3.          Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1.          Un participant unic („Participantul") este identificat pe baza informatiilor furnizate de catre acesta in formularul de inscriere pe www.bucataras.ro la crearea contului sau pe ww.bucataras.ro. Pentru a intra in Campanie, Participantul trebuie:  

a) sa detina un cont de www.bucataras.ro;

b) sa gaseasca in site obiectele (12 oua de Pasti vopsite)

c) sa completeze toate informatiile ce lipsesc din profilul contului sau 

d)  sa participe la concurs respectand toate prevederile prezentului regulament. 

4.2.          Pentru a se inscrie in campanie, un Participant trebuie sa caute prin site ouale de Pasti si sa le adauge in cosul Iepurasului, situat in pagina sa de utilizator. In momentul in care a descoperit un ou de Pasti in pagina sa de utilizator, participantul trebuie sa apese butonul "Adauga ou". Oul gasit va fi adaugat automat in cosul Iepurasului din contul sau de utilizator.

4.2.1        Daca pana la sfarsitul zilei de 30 aprilie 2019 ora 23:59:59 participantul a activat toate cele 12 oua de Pasti, atunci el va participa la tragerea la sorti de pe 6 mai 2019, efectuata prin intermediul random.org.

4.2.2.      Cadoul este de doua feluri: fizic/palpabil si virtual

4.3.       Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru orice probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme, cauzate de providerul de Internet,  conexiunea la Internet sau a problemelor tehnice cu care s-ar putea confrunta participantii campaniei.  

SECTIUNEA 5. PREMIILE CAMPANIEI

5.1.          In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera premii virtuale la final tuturor celor care au activat toate cele 12 oua de Pasti.

5.1.1.      Premiile fizice constau in 10 pachetele formate din un cutit pentru paine + un set de ustensile pentru bucatarie

5.2.        Un Participant are dreptul sa castige un singur premiu pe intreaga durata a Campaniei. 

5.3.          Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. 

5.4.          Nu se acorda contravaloarea in bani pentru premiile din prezenta Campanie.

5.5.          Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (alte cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii scrise a Regulamentului sau cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea participarii la Campanie si/ sau consultarii Regulamentului de desfasurare a Campaniei).

5.6.          Procedura de acordare a premiilor si de validare a castigatorilor este prezentata la sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.7.          Refuzul unui castigator de a primi premiul inseamna ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului. In cazul in care un castigator refuza premiul, i se va trimite un email de pe adresa hello@bucataras.ro in care ii va fi comunicat ca Organizatorul a luat cunostinta de refuzul sau de a primi premiul. Odata trimis acest email, participantul nu poate reveni asupra deciziei.

In cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, un castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a actiona conform explicatiilor din sectiunea 6 din prezentul Regulament.

5.8.          Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la, aplicatia web care nu se incarca corespunzator).

5.9          Concursul se desfasoara in perioada 08.04.2019 – 06.05.2019, iar castigatoruii sunt anuntati pe 6 mai 2019. Premiile se livreaza doar pe teritoriul Romaniei in decurs de 60 de zile lucratoare de la anuntarea cistigatorilor.

 

SECTIUNEA 6. ATRIBUIREA PREMIILOR CAMPANIEI


6.1.         Vor fi premiati 10 dintre bucatarasii care vor activa toate cele 12 oua de Pasti, acestia fiind alesi prin tragere la sorti, efectuata prin random.org. Un bucataras poate castiga un singur premiu din cele zece din cosul Iepurasului.

6.2.          In decursul a 15 zile lucratoare dupa desemnarea unui Participant ca si castigator, un reprezentant al Organizatorului va incerca sa-l contacteze telefonic pe numarul cu care s-a inscris in Campanie. Daca Organizatorul nu reuseste timp de 15 zile sa ia legatura pe email sau telefonic cu Participantul desemnat castigator, ori castigatorul refuza premiul exprimand explicit acest lucru, in cadrul apelului telefonic, calitatea de castigator ii este retrasa. In cazul acesta premiul va ramane in posesia Organizatorului.

6.3.         Premiile vor fi expediate catre Castigatori prin curier in termen de maxim 60 zile dupa data comunicata de catre Organizator la momentul contactarii telefonice sau pe email prin colet postal sau curierat.

6.4.       Premiile vor fi expediate doar pe teritoriul Romaniei. Daca un participant cistigator nu locuieste pe teritoriul Romaniei, el va trebui sa indice Organizatorului o adresa pe teritoriul Romaniei unde sa-i fie expediat (prieten, ruda etc)

6.5.          Pentru a fi validat, castigatorul trebuie sa ofere datele pentru expedierea premiului.

6.6.         Organizatorul nu poate fi facut raspunzator si nu are nicio obligatie in cazurile, dar fara a se limita la, date care nu corespund realitatii/ comunicate Organizatorului,  premii care nu sunt ridicate la termen.

6.7.          Pentru ca un Participant castigator sa fie validat, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca conditiile prevazute in prezentul Regulament;

b) sa ridice in timp util, conform Regulamentului, premiul castigat;

c) datele din cartea de identitate sa corespunda cu  cele comunicate Organizatorului. In cazul in care datele din cartea de identitate nu coincid cu datele comunicate Organizatorului, Participantului ii se retrage calitatea de castigator si pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.8.        Lista castigatorilor va fi publicata pe www.bucataras.ro pe 6 mai 2019, dar nu mai tarziu de o luna calendaristica de la terminarea Campaniei. Publicarea numelui castigatorilor se va realiza in conformitate cu obligatiile impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECTIUNEA 7. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

7.1.          Imposibilitatea castigatorului si/sau a persoanelor care il reprezinta legal de a intra in posesia premiului din diverse motive, exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

7.2.          Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigator si/sau de catre persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul castigat.

7.3.          Organizatorul nu este raspunzator de erorile de conectare, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme de participare la Campanie, cauzate de providerul de Internet sau de conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa participe in Campanie.

De asemenea, Organizatorul nu este responsabil daca aplicatia este oprita sau nu mai functioneaza din cauza erorilor aparute in cadrul platformei din cauze independente. In acest caz campania este oprita pana la remedierea situatiei.

7.4             Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si de a invalida (in cazul unui castig) Participantii care sunt supecti de frauda (de exemplu, dar fara a se limita la cei ce isi fac sau detin conturi multiple). Organizatorul va anunta printr-un email toti Participantii suspectati de frauda. Acestia au la dispozitie o zi calendaristica de la expedierea emailului pentru a raspunde si a demonstra ca participarea lor s-a desfasurat fara inalcarea regulamentului. In cazul in care Organizatorul nu a primit niciun raspuns (sau primeste un raspuns intarziat) toate inscrierile Participantului suspectat de frauda vor fi eliminate din concurs.

 

SECTIUNEA 8. MINORII SI PERSOANELE FARA CAPACITATE JURIDICA

8.1.          Persoanele sub 18 ani nu au dreptul sa participe la Campanie. Castigatorul isi asuma raspunderea pentru toate informatiile pe care le furnizeaza Organizatorului.  

8.2.          In cazul in care un castigator al unui premiu acordat in aceasta Campanie se afla in imposibilitate fizica de a se deplasa, predarea acestuia se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator in baza unei procuri autentificate de catre un Notar Public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

 

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

9.1.          Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 26931.

9.2.          Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, consumatorii inscrisi si castigatorii premiilor Campaniei sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

9.3.          Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa hello@bucataras.ro, in atentia departamentului Marketing, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

9.4.          Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.  

9.5.          Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Campaniei vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa hello@bucataras.ro.

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

10.1.        Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

10.2.        Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1380 si 1634 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA  11.  LITIGII SI FRAUDE

11.1.        In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente din orasul unde organizatorul isi are sediul.

11.2.        Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa: hello@bucataras.ro in atentia Departamentului Marketing pina la 10 mai 2019. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare vreo contestatie.

11.3.        Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

11.4.        In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

 12.1.        Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. O copie a Regulamentului Oficial al prezentei Campanii va fi disponibila in mod gratuit oricarui solicitant.

SUNTEM CEI MAI VESELI ȘI ACTIVI BUCATARAȘI
Felicitări!Un email de confirmare a fost trimis pe adresa ta.
Pentru a-ți valida contul, te rugăm sa dai click pe acest link.
Eroare!
Vă rugăm verificați datele introduse și reincercati!
Atentie!
Trebuie să acceptați opțiunile privind protecția datelor.
Atentie!
Aceasta adresa de email este deja in baza noastra de date.

Abonează-te la newsletter și intră în gașca noastră!

Sunt de acord ca datele mele personale să fie stocate și folosite pentru a primi noutăți și oferte comerciale.
Vă asigurăm că informațiile dumneavoastră vor fi păstrate în siguranță și în orice moment vă puteți schimba opinia făcând click pe link-ul de dezabonare din subsolul oricărui e-mail pe care îl primiți de la noi.

La Multi Ani,
Sărbătoriților de astăzi

TOP
utilizatori

Tabita _

8081 puncte

mihaelar63

6118 puncte

mirela0911

5306 puncte

-Licurici-

5012 puncte

CONTACT

Contact

Bucataras.ro
hello@bucataras.ro