Regulament Reteta Anului 2020

CONCURS RETETA ANULUI 2020

ORGANIZATORUL 

Organizatorul campaniei promotionale „Reteta anului 2020!“ este S.C. SKIN MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, strada Mendeleev nr. 5, et. 2,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J40/8241/2000 cod unic de inregistrare RO13348504. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul in orice moment.

Locul de desfasurare al campaniei

Campania promotionala este organizata si se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul www.bucataras.ro

Durata campaniei

Siteul www.bucataras.ro va gazdui in perioada 8 martie - 19 aprilie 2021  in sectiunea “Concurs” concursul „Reteta anului 2020!“

REGULI GENERALE DE PARTICIPARE IN CONCURS

Se pot inscrie in concurs doar retetele postate pe www.bucataras.ro in anul 2020.

Inscrierea retetei se face doar prin intermediul contului deschis pe www.bucataras.ro, cu completarea minimului de date necesar (username / adresa de email valida pentru confirmarea contului)

Fiecare participant poate inscrie AICI o singura reteta per fiecare categorie de concurs: Aperitive / Supe&Ciorbe / Fel principal / Desert.

Este obligatoriu ca reteta sa fie inscrisa de autorul ei!

Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani. Nu pot participa la aceasta campanie angajatii Organizatorului, sau ai companiilor colaboratoare la aceasta campanie, precum si membrii familiilor acestora (constand din copii, parinti, sot/sotie). 

 ETAPELE CONCURSULUI

1. Inscrierea

•  data de start inscriere: 08.03.2021, ora 15:00

• data de oprire inscriere: 22.03.2021, ora 23:59

• Inscrierea se va face prin accesarea linkului http://www.bucataras.ro/concurs/propune si va fi validata sau nu dupa ce au fost introduse toate elementele cerute in aceasta pagina (foto reteta, link valid catre pagina de internet in care este postata reteta ce se doreste a fi inscrisa, titlul retetei, categoria).

• Pot participa la concurs utilizatorii site-ului www.bucataras.ro care au inscris in site minim 10 retete pana la inceputul concursului.

Retele vor fi inscrise in cele 4 categorii de concurs: aperitive, supe/ciorbe, fel principal, desert

Cerinte inscriere:

- Dimensiunea recomandata a imaginii incarcate este de 220x220 pixeli
- Imaginea incarcate nu trebuie sa depaseasca 1M
- Linkul sa fie un url permanent (permalink)
- Titlu sa fie sugestiv dar sa nu depaseasca 60-70 de caractere

Reteta va fi considerata intrata in concurs in momentul in care este aprobata de administratorii siteului www.bucataras.ro si este astfel afisata pe pagina concursului din sectiunea - Concurs „Reteta anului 2020“.

Pentru a fi aprobata, reteta culinara trebuie sa indeplineasca 3 conditii:

a) sa aiba o fotografie de buna calitate a produsului finit
b) sa aiba modul de preparare scris complet
c) sa fie plasata corespunzator pe una dintre categoriile: aperitiv, supa/ciorba, fel principal, desert

2. Votarea: Se voteaza o singura data pe zi per IP pe fiecare categorie. Este necesar sa ai cont si sa fii logat pe bucataras.ro pentru a vota

 • data de start: 24.03.2021 ora 00:01

 • data de oprire: 10.04.2021 ora 23:59

Un user poate vota o singura data pe zi pentru fiecare categorie: aperitiv / supe&ciorbe / felul principal / desert

Orice tentativa de fraudare se pedepseste cu eliminarea retetei din concurs. Exemple:

- Voturi realizate prin intermediul unor programe/scripturi ce au ca scop inregistrarea falsa de voturi pentru un utilizator

- Voturi succesive de la aceeasi adresa IP sau adrese IP diferite, ce nu pot fi rezultatul unei activitati normale de votare de la vizitatori diferiti

3. Clasamentul voturilor

La finalul perioadei de votare, pe fiecare categorie vor fi intocmite topuri in functie de numarul de voturi.

Se vor califica in faza de jurizare primele 20 retete de pe fiecare categorie, care au strans insa un minim de 20 de voturi si care indeplinesc toate conditiile de concurs.

ATENTIE! Daca o reteta nu atinge un minim de 20 de voturi, nu va intra in faza de jurizare, chiar daca se afla in top 20 al categoriei.

4. Faza jurizarii, stabilirea castigatorilor: 12.04.2021 – 16.04.2021

Jurizarea va fi efectuata de un juriu, format din 4 membri. Fiecare membru al juriului va face un top 10 al sau pentru fiecare categorie de concurs. Retetele din fiecare top 10 al juriului vor primi puncte astfel:

Locul 1 – 10 puncte

Locul 2 – 9 puncte

Locul 3 – 8 puncte

Locul 4 – 7 puncte

Locul 5 – 6 puncte

Locul 6 – 5 puncte

Locul 7 – 4 puncte

Locul 8 – 3 puncte

Locul 9 – 2 puncte

Locul 10 – 1 punct

Pe fiecare categorie si pe fiecare reteta se vor aduna punctele obtinute de la membrii juriului si se vor face clasamentele in functie de aceste puncte. Reteta cu cel mai mare numar de puncte va fi desemnata castigatoarea categoriei.

La egalitate de puncte, va castiga reteta cu numar mai mare de voturi obtinute in faza de votare.

Marele premiu si incoronarea cu titlul de Reteta anului 2020 vor fi acordate retetei cu cele mai multe puncte din cele 4 clasamente. Premiul de pe categoria acesteia va reveni celei de-a doua clasate in top 10 al categoriei.

Toti utilizatorii Bucataras.ro care vor vota retete inscrise in concurs vor partiipa la tragerea la sorti pentru castigarea premiului pentru votare.

Castigatorii se anunta oficial pe 20 aprilie 2021.

STRUCTURA PREMII:

Marele Premiu: Espressor Automat CAFFEO SOLO, Pure Black Melitta
Aperitive: Aparat de Gofre Duraceramic Breville
Supe/Ciorbe: Vas cuptor, capac, fontă emailată, 6.6L, oval, roșu Crock-Pot
Fel principal: Multicooker 5in1 Digital 5.6L Crock-Pot
Desert: Cafetieră EASY II Top Therm, steel-black Melitta

Premii pentru votare: 3x tigaie Frying pan 24 cm

Atentie: In termen de 20 (douazeci) zile lucratoare de la incheierea concursului, toti castigatorii vor fi contactati pentru a fi informati despre modalitatea de intrare in posesie a premiilor castigate.

Pentru a intra in posesia premiului castigat, castigatorul are obligatia sa comunice Organizatorului numele complet, adresa completa, seria si numarul buletinului sau a cartii de identitate si toate celelalte posibile informatii necesare transferarii sau ridicarii premiului.

In situatia in care castigatorul desemnat este minor, el va prezenta datele personale ale reprezentantului sau legal. La ridicarea premiului, castigatorul se va prezenta insotit de reprezentantul sau legal.

Toate premiile sint acordate si vor fi expediate de catre S.C. SKIN MEDIA S.R.L in timp de 60 (saizeci) de zile de la sfarsitul lunii in care s-au castigat. Premiile vor fi expediate numai pe teritoriul Romaniei.

Taxe si impozite aferente premiilor

S.C. SKIN MEDIA S.R.L se obliga, daca este cazul, sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura în legatura cu aceste venituri fiind în sarcina exclusiva a castigatorilor.

DATELE PARTICIPANTILOR:

Prin completarea formularului de inscriere de pe  www.bucataras.ro  participantii isi dau acordul ca datele lor personale trecute in formular sa fie prelucrate de catre Organizator, in scopul: 

- acordarii si trimiterii premiilor catre castigatori;

- indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorului si partenerului 

- publicarii listei castigatorilor (care va contine: numele, prenumele, localitatea si premiul castigat) pe www.bucataras.ro

Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie. 

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal.Informatii pentru participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza participantii in mod direct, inclusiv prin intermediul website-ului.

Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

        (i)  partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite (cum ar fi Agentia Digitala, Agentia Online), inclusiv notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

        (ii) furnizori de servicii de curierat – exceptie in scopul validari castigatorului    

Transferul datelor cu caracter personal

In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE).

Durata de pastrare a datelor

Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

 Drepturile persoanelor vizate

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata conform GDPR.

Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

        a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

        b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;      

        c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

                (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

                (ii) si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

                (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

                (iv) datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

        d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia dvs. specifica.

        e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

                (i) in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care  permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;

                (ii) in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

                (iii) in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

                (iv) in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

        f) Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu in format CSV).  Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a) - f) de mai sus, persoanele vizate puteti contacta utilizand urmatoarele date de contact:

        In atentia: 
S.C. SKIN MEDIA S.R.L.
        Adresa de Corespondenta: 
strada Mendeleev nr. 5 et. 2, Bucuresti

        Email: hello@bucataras.ro

        g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
   
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

Intreruperea campaniei

Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

Utilizarea continutului site-ului

Este permisa preluarea de materiale din sectiunea “Concurs”, atata vreme cat precizati sursa, furnizand link spre sectiunea “Concurs” de pe www.bucataras.ro. De asemenea, puteti prelua orice fel de anunturi ale concursului, atata vreme cat precizati sursa.

Modificari aduse site-ului

Administratorii www.bucataras.ro isi rezerva dreptul de a modifica continutul sectiunii “Concurs” in care se desfasoara concursul "Reteta anului 2020."

Administratorii siteului www.bucataras.ro nu sint responsabili pentru eventuale furturi sau tentative de furt.

Atentie: Se vor pedepsi cu eliminarea retetei furturile! (exemplu: retetele furate de pe alte bloguri, puse pe propriul blog culinar si inscrise in concurs vor fi eliminate. Este obligatoriu ca reteta sa fie preparata si fotografiata de autorul blogului/siteului)

Ca simplu organizator al concursului, nu ne putem asuma investigatiile cu privire la adevaratul autor, investigatii care nu pot face obiectul activitatii noastre si pentru care nu avem specializarile necesare.

Legea care guverneaza acordul

Drepturile si obligatiile partilor, impuse de prezentul acord, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord se va rezolva pe cale amiabila.

Regulamentul

Regulamentul campaniei promotionale este disponibil in mod gratuit pe www.bucataras.ro, la sectiunea Regulament.

Diverse

Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele acestora si imaginea premiului castigat sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati. 

 

SUNTEM CEI MAI VESELI ȘI ACTIVI BUCATARAȘI
Felicitări!Un email de confirmare a fost trimis pe adresa ta.
Pentru a-ți valida contul, te rugăm sa dai click pe acest link.
Eroare!
Vă rugăm verificați datele introduse și reincercati!
Atentie!
Trebuie să acceptați opțiunile privind protecția datelor.
Atentie!
Aceasta adresa de email este deja in baza noastra de date.

Abonează-te la newsletter și intră în gașca noastră!

Sunt de acord ca datele mele personale să fie stocate și folosite pentru a primi noutăți și oferte comerciale.
Vă asigurăm că informațiile dumneavoastră vor fi păstrate în siguranță și în orice moment vă puteți schimba opinia făcând click pe link-ul de dezabonare din subsolul oricărui e-mail pe care îl primiți de la noi.
Cele mai

Locul unde vezi ce e nou, ce e hot si ce merita citit!

La Multi Ani,
Sărbătoriților de astăzi

TOP
utilizatori

mihaelar63

9443 puncte

katty

7006 puncte

Rocsi

4976 puncte

Constelatialeu

2098 puncte

 Adi

2000 puncte

CONTACT

Contact

Bucataras.ro
hello@bucataras.ro